Kennis & Kenissen

Het Financieele Netwerk

Het kennisplatform voor financiële professionals

Over Het Financieele Netwerk

Wat is Het Financieele Netwerk?

Het Financieele Netwerk is een kennisplatform voor financiële professionals en DGA’s met financiën in portefeuille. Onze leden werken zowel bij profit als not for profit organisaties.

Wat is Het Financieele Netwerk niet?

Het Financieele Netwerk is in ieder geval geen vereniging om commercieel te netwerken.

Ons doel: “Kennis en Kennissen”

  • Kennis: Al dan niet actuele aan financieel management gerelateerde (vakinhoudelijke) kennis delen.
  • Kennissen: Elkaar echt leren kennen (vertrouwen) met als doel kennis- en ervaringsuitwisseling.

Deze doelen worden bereikt door het organiseren van inhoudelijke, vaktechnische bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, een social event, een masterclass voor de leden. De vereniging komt 6 á 7 keer per jaar bijeen. De vaktechnische bijeenkomsten gaan over onderwerpen als ICT, fiscaliteiten, juridische en bedrijfsecnomomische zaken en macro-economische trends. 1 á 2 keer per jaar bezoeken we een bedrijf. We zijn te gast geweest bij onder andere deze organisaties: Spark Plaza, Fatboy, Schrobbeler, Ad van Geloven, WDS, Provincie Noord-Brabant, Oerlemans Foods, Beekse Bergen en MSD. Een bezoek aan de productielocatie van Tesla in Tilburg staat nog op de agenda.

Het uitwisselen van contactgegevens is belangrijk voor de vereniging en de leden, zodat we elkaar ook buiten de events op kunnen zoeken voor kennis- en ervaringsuitwisseling. Gezien de diversiteit van de ledengroep en de concurrentie in de agenda moeten alle events uitdagend zijn, inhoudelijk van goede kwaliteit zijn en een jaarprogramma bevatten met een hoge diversiteit. 

Onze leden

Wat is Het Financieele Netwerk?

De leden zijn Financiële professionals die betrokken zijn bij de financiële bedrijfsvoering of DGA’s die een organisatie vertegenwoordigen van voldoende omvang en financiën in hun portefeuille hebben.

Om de diversiteit in de samenstelling te bewerkstelligen is er een voorkeur om maximaal één lid per organisatie toe te laten. In voorkomende gevallen kan het bestuur anders besluiten. Tevens waakt het bestuur erover dat bepaalde sectoren of beroepsgroepen niet oververtegenwoordigd raken. Om het kwaliteitsniveau van de vereniging te handhaven is het vergeven van het lidmaatschap voorbehouden aan het bestuur.

Lid worden

Leden kunnen nieuwe (aspirant)leden introduceren. Aspirant leden kunnen maximaal tweemaal gratis aan een event deelnemen. Voor deelname aan het social event dient het aspirant lid tegen kostprijs bij te betalen. Na twee events dient het aspirant lid te besluiten of hij definitief lid wordt. Voor een lidmaatschap gedurende het jaar betaalt men 50% van de jaarlijkse contributie.

  • Toegang tot onze besloten Linkedin-groep
  • Regelmatig uitdagende en diverse evenementen

Geïnteresseerd om lid te worden? Neem contact met ons op!

Bel ons op: 06 – 31 69 28 86

of e-mail ons op info@hetfinancieelenetwerk.nl

Neem contact met ons op!

© 2022 Het Financieele Netwerk 2015-2022. All rights reserved. Website by Hashtag Company.
Scroll naar top